BBC News at Six with Matt Frei.

Recorded on Tuesday 22nd July 2008, at 6:00pm on BBC One. © 2008 BBC News.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.