BBC World News - 0500GMT (Close)

BBC World News, simulcast on the BBC News Channel. Recorded on Tuesday 3rd February 2009, at 5:00am. This was scheduled as The World Today on the BBC News ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.