BBC News - World News Today (Close)

World News Today from BBC News. International news with James Dagwell. Recorded on Tuesday 3rd February 2009, at 3:00am on BBC News Channel. Simulcast on BBC...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.