BBC News - World News Today (Open)

World News Today from BBC News. International news, presented by Zeinab Badawi. Recorded Tuesday 3rd February 2009, at 7:00pm on BBC Four. Simulcast on BBC W...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.