IELTS phần nói 3.

IELTS Speaking Sample from Cambridge ESOL

Nội dung video

Bình luận

Duc Viet - 24/05/2012 15:47
   

Very helpful, thanks

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.