IELTS Task 2 - Bí mật viết các bài luận nhanh hơn và chất lương cao hơn.

In this video, we go over how to increase our writing speed when given an argument essay question. For more videos and IELTS info, please visit: My website: ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.