IELTS phần nói 2.

IELTS Speaking Sample from Cambridge ESOL

Nội dung video

Bình luận

nguyen quoc vuong - 21/11/2011 22:08
   

cubng hay day

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.