Cooking Express - Ca Nuong Vi (Grilled Fish)

English Instructions for Cá Nướng Vỉ * 2 monk fish fillets * 2 red fish fillets * Curry * 3 Tbsp. lemongrass, chopped * 4 garlic cloves, minced * 4 shallots ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.