Đào tạo cách gửi email.

Email Writing Skills It is important that companies should have established rules for business email etiquette. In todays business world majority of communic...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.