English conversation Describing A Location - YouTube

English conversation video

Nội dung video

Học tiếng anh qua video đơn giản - dễ học - dễ áp dụng

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.