English Grammar - Learn Adjectives

What are Adjectives? Words that add description to something... Watch this video from Appu Series to learn about Adjectives! To buy this title or any other i...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.