English Speaking Practice: Summer Vacation

A student describes her homestay experience over summer vacation. From Nice Talking with You by Tom Kenny. www.nicetalkingwithyou.com

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.