Express English: Lessons for life (Bài học cuộc sống)

What lessons for life can you give? Watch and listen to what people in London said then join the conversation at: http://bbc.in/n8dyqN

Nội dung video

Bình luận

hoang anh vu - 11/07/2012 15:02
   

sense...

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.