Express English: Computer games (Trò chơi vi tính)

Every week we ask you a different question. Hear what people in London say, then join the conversation! How do you feel about computer games? This is what so...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.