Express English: Photographs (Hình ảnh)

We asked people in London: What is your most treasured photograph and why? Listen to what they told us and join the conversation at http://bbc.in/mEttPR

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.