Eye Idioms | Learn English | Idioms.

Extras: http://linguaspectrum.com/lessons/language_lessons/Eye%20Expressions/ Eyes play a part in many English Expressions. This lesson looks at 47 of the mo...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.