Furniture | Learn English | Vocabulary and Pronunciation.

Extras: http://linguaspectrum.com/lessons/language_lessons/furniture/ Furniture and furnishings in English. This lesson will help you to learn, understand an...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.