Gặp người chị.

Each day you can speak fluent perfect punctuated grammatically-correct English with subtitles in my videos. Free Business English, Conversation English, Begi...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.