How to Improve Spoken American English - Sound like a Native Speaker - YouTube

SUBSCRIBE! http://bit.ly/RE_sub, ESL: How to Improve Spoken American English. This video outlines two different exercises you can do to reduce your accent an...

Nội dung video

Cùng học tiếng anh vs Rachel
...

Xem thêm

Không xem thêm

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.