How to make Japanese style fried rice AKA Yakimeshi Basic version - YouTube

If you live in U.S., arent you sick of those tasteless fried rice in shopping mall food court or those being served in fake Japanese / Chinese restaurant? I...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.