How to make Japanese style fried rice AKA Yakimeshi Basic version.

If you live in U.S., arent you sick of those tasteless fried rice in shopping mall food court or those being served in fake Japanese / Chinese restaurant? I...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.