Kỹ năng thuyết trình - những kỹ năng phát triển cá nhân phần 4.

Negotiation skills - Personality Development Skills - http://www.letstalk.co.in In a successful negotiation everyone wins. The objective should be agreement,...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.