Learning English - Lesson Eighty One - CONVERSATION - YouTube

In this first lesson of 2014 I talk about talking. We discuss discussion. I encourage you to converse.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.