Lesson 20: Negotiating (continued) Goodbye - Đàm phán (tiếp tục) tạm biệt - YouTube

Nội dung video

Bình luận

huynh thi chung - 24/10/2012 22:44
   

thank you very much for your videos

Lê Thị Thanh Huyền - 16/11/2012 15:50
   

Thanh you very much, Mr Duy Khanh

Lê Thị Thanh Huyền - 16/11/2012 15:50
   

Sorry, thank you

Lê Thị Thu Hiền - 24/09/2014 10:54
   

sao videp nào cũng ko coi đc thế này :/

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.