Những lời khuyên cho kỹ năng nói trước công chúng và thuyết trình.

Tips for Public speaking and Presentation skills: Put your best foot forward every time! One of the reasons that many people fear taking the podium is becaus...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.