Peanut Butter Pie

Ingredients: 8 ounces Philadelphia Cream Cheese 8 ounces peanut butter (1 cup) 1 cup powdered sugar 1 can sweetened condensed milk 1/2 teaspoon salt 8 ounce ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.