Radio-Controlled Hummingbird Represents a New Breed of Drone.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish A California company has developed a drone that looks like a hummingbird. This nan...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.