Speaking English - Talking about Directions - YouTube

http://www.engvid.com/ Have you ever had a hard time explaining where you are from? Dont understand directions you are given in English? Take this English v...

Nội dung video

Bình luận

Delta Lam - 27/05/2012 16:03
   

"northern" mà đầu tiên viết là "norther" !!!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.