Taylor Swift - Mine Sparks Fly (Thanksgiving Show 2010) - YouTube

Taylor Swift performing Mine and Sparks Fly during Thanksgiving Show 2010 in New York

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.