Way back into love (with subtitles) - YouTube

Live from the movie Music and Lyrics (with subtitles)

Nội dung video

Bình luận

tran anh duc - 15/07/2012 23:23
   

good:X

nguyen ngoc tai - 26/07/2012 22:38
   

that's great !!!

ledinhtien - 29/07/2012 21:00
   

terrific???

Uncle - 05/08/2012 20:10
   

very romantic ^^

do thi quynh - 16/08/2012 18:34
   

oh yeah

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.