The Secret - Bí mật của Luật hấp dẫn (Phần 5) - có script

Bộ phim The Secret tiết lộ cho bạn một quy luật mạnh nhất trong tự nhiên - Luật hấp dẫn, quy luật tác động và bao trùm mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của cuộc sống...

Nội dung video

A lot of people will say, you know, "Come on, do I have to do that?" How bad do you want change?

Rất nhiều người sẽ hỏi rằng: "Tôi có cần phải làm như thế không?" vậy bạn có thật sự muốn thay đổi không?

 

Now that feeling and that inner seeing will begin to be an open doorway through which the power of the Universe will begin to express.

Cảm giác ấy và những hình ảnh bạn hình dung sẽ trở thành một con đường mà thông qua đó sức mạnh của Vũ trụ sẽ bắt đầu được thể hiện.


What this power is I cannot say. All I know is that it exists. - Alexander Graham Bell (1847-1922)

Tôi không biết sức mạnh này là gì. Tôi chỉ biết rằng nó có tồn tại. Alexander Graham Bell (1847-1922)


Our job is not to figure out the how. "The how" will show up out of a commitment and belief in the what.

Công việc của chúng ta không phải tìm ra cách làm thế nào. Cái "như thế nào" đó sẽ xuất hiện thông qua sự cam kết và niềm tin vào điều đó.


The hows are the domain of the universe. It always knows the shortest, quickest, fastest, most harmonious way between you and your dream.

Cách làm như thế nào là việc của Vũ trụ. Nó luôn biết cách ngắn nhất, nhanh gọn nhất, dễ chịu nhất giữa bạn và giấc mơ của bạn.


If you turn it over to the universe you will be surprised and dazzled by what is delivered to you. This is where magic and miracles happen. Well I would say you want to do this virtually daily, but my disclaimer is, this should never be a chore. What's really bottom line important here to the whole Secret is feeling good. You want to feel exhilarated by this whole process. You want to be high, happy, in tune, as much as possible.

Nếu bạn cho phép Vũ trụ giúp bạn, bạn sẽ rất ngạc nhiên và thích thú bởi những gì nó mang đến cho bạn. Đây chính là lúc sự thần kì xuất hiện. Tôi đề nghị bạn làm điều này mỗi ngày, nhưng tôi không nói đó chỉ nên là những việc vặt. Điểm mấu chốt quan trọng ở đây khi áp dụng Luật hấp dẫn là phải cảm thấy thoải mái. Bạn muốn cảm thấy vui vẻ bởi cả quá trình này. Bạn muốn lên cao, hạnh phúc, cảm hứng càng nhiều, càng tốt.


The only difference between people who really are living this way and people who aren't living in the magic of life, is that the people who are living in the magic of life have habituated ways of being. They have habituated this process and magic happens with them wherever they go, because they remember it and they do it all the time, not as a one time event.

Điểm khác biệt giữa những người sống theo cách này, sống trong những phép màu của cuộc sống và những người không sống như thế là những người sống trong phép màu của cuộc sống có cách thích nghi với thực tại. Họ tạo ra thói quen sử dụng Luật hấp dẫn và điều kì diệu xảy ra với họ, bất cứ nơi nào họ đi bởi vì họ luôn nhớ và áp dụng nó. Lúc nào cũng sử dụng, không phải chỉ là một lần.


People hold that for a while and they're really a champion at it and they say, "You know what I'm fired up, I saw this program and I'm gonna change my life", and yet you know results aren't showing results aren't showing and beneath the surface it's just about ready to break through. And someone will look at the surface results and go, "This stuff doesn't work." You know what the universe says? "Your wish is my command." And it goes down.

Có những người theo đuổi điều này trong phút chốc và họ đang thực sự là một nhà vô địch, và họ nói. "bạn biết không, tôi đang nổi giận, rồi tôi thấy chương trình này và tôi sẽ thay đổi cuộc đời mình." Thế nhưng, kết quả sẽ không xuất hiện, nó không xuất hiện, nó ở dưới bề mặt đó, chờ đợi để sẵn sàng đột phá. Vài người sẽ nhìn vào kết quả bề mặt ngoài và nói: "Chuyện này thật vớ vẩn." Bạn biết Vũ trụ sẽ đáp trả thế nào chứ? "MONG ƯỚC CỦA NGƯỜI LÀ MỆNH LỆNH VỚI TÔI." Và mọi việc thất bại.


Knowing the Law of Attraction, I wanted to really put it to use and to see if it was, you know what would happen. And in 1995, I started to create something called a vision board, where I take something that I want to achieve or something that I want to attract, like a car or a watch or the soul mate of my dreams, and I put a picture of what I want up on this board called the Vision Board. And every day I would sit in my office and I would look up at this board and I would start to visualise, I would really get into the state of having already acquired it. I was getting ready to move, we put all the furniture, all the boxes, into storage, and I made three different moves over a period of five years, and then I ended up in California and bought this house, renovated it for a year, and then had all the stuff brought from my former home five years earlier. One morning, about seven thirty in the morning, my son comes into my office, and one of the boxes that was sealed for five years was right at the door step. And my son came in and he was sitting on the box banging away at the box, and I said, "Sweetheart, will you please stop, I'm doing some work here." "What's in the boxes Daddy?" And I said, "Well honey, those are my Vision Boards." "What's a Vision Board?" I said, "Well it's where I put all my goals up, I cut them out and I put all my goals up as something that I want to achieve in my life." And of course at five and a half years old he didn't understand, and so I said, "Sweet let me just show you, that'll be the easiest way to do it." And so I cut the box open and when I pulled up the Vision Boards there was a picture on there of a home that I was visualizing five years earlier, and what was shocking to me was we were living in that house. Not a house like it. I bought my dream home, renovated it, and didn't even know it. But I looked at that house and I started to cry because I was just blown away. "Why are you crying?" "Honey, I finally understand how the Law of Attraction works. I finally understand the power of visualisation. I finally understand everything that I've read, everything that I've worked with. My whole life, the way I've built companies. It worked for my home as well, and I bought our dream home and didn't even know it."

Hiểu được Luật hấp dẫn, tôi muốn thực sự áp dụng nó và để xem có thực sự đúng như vậy không, bạn biết tôi đã làm thế nào không? Năm 1995, tôi bắt đầu tạo ra một tấm bảng, tôi gọi là Bảng Tầm Nhìn, đó là nơi tôi đặt những thứ mà tôi muốn có được hoặc là những thứ tôi muốn hấp dẫn, như là xe hơi, hay đồng hồ hay một người bạn đời mà tôi từng mơ đến, và tôi đặt những bức ảnh về những thứ mà tôi muốn lên tấm Bảng Tầm Nhìn. Và mỗi ngày tôi ngồi trong văn phòng, tôi nhìn lên tấm bảng và bắt đầu hình dung. Tôi đã thật sự đưa mình vào trạng thái như thể mình đã đặt được những điều đó. Lúc ấy chúng tôi đang chuẩn bị chuyển nhà, chúng tôi đã xếp tất cả đồ đạc, thùng giấy vào trong kho. Và tôi đã phải chuyển nhà 3 lần trong vòng 5 năm. Sau đó tôi ngừng lại ở California và mua căn nhà này, sửa chữa nó trong một năm, và sau đó tôi mang tất cả đồ đạc tôi đã cất trong căn nhà cũ 5 năm trước đến. Một buổi sáng, khoảng 7h30, con trai tôi bước vào phòng tôi, và nó nhìn thấy một trong những chiếc thùng được đóng gói 5 năm trước đang ở ngay cửa ra vào. Con trai tôi đi vào và ngồi đong đưa chân trên chiếc thùng, tôi bảo con: "Con à, đừng nghịch nữa, cha đang làm việc." "Cái gì trong hộp vậy cha?" và tôi trả lời: "À, nó là chiếc Bảng Tầm Nhìn" "Bảng Tầm Nhìn là gì ạ?" Tôi nói: "À nó là nơi cha đặt ra những mục tiêu cho mình, cha cắt hình chúng ra và dán lên để tượng trưng cho những điều cha muốn đạt được trong cuộc sống." Và đương nhiên là một đứa bé 5 tuổi rưỡi không thể hiểu được nên tôi bảo con: "Để cha cho con xem và con sẽ hiểu ngay thôi." Và tôi mở chiếc thùng ra và khi tôi cầm chiếc Bảng Tầm Nhìn có bức hình của một ngôi nhà trên đó mà tôi đã hình dung ra 5 năm về trước. Và điều làm cho tôi sốc nhất là chúng tôi đang sống trong căn nhà đó. Không phải là một căn nhà giống vậy, tôi đã mua chính căn nhà đó, cải thiện nó mà không hề biết. Tôi nhìn bức hình ngôi nhà và hạnh phúc không kiềm được nước mắt. "Sao cha lại khóc?" "Con à, cha cuối cùng đã hiểu được Luật Hấp dẫn là như thế nào. Cuối cùng cha đã hiểu được sự mạnh của sự hình dung. Cuối cùng cha đã hiểu. Tất cả những gì cha đọc, tất cả những gì cha làm, cả cuộc đời cha, cách cha xây dựng công ty, cả cách cha tìm được căn nhà, mua được căn nhà trong mơ mà không hề nhận ra."


Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions. - Albert Einstein (1879-1955)

Trí tưởng tượng là tất cả. Nó chính là sự dự đoán những gì mà bạn sẽ hấp dẫn. – Albert Einstein (1879-1955)


Decide what you want, believe you can have it, believe you deserve it, and believe it's possible for you. And then close your eyes every day for several minutes and visualize having what you already want, and feeling the feelings of already having it. Come out of that and focus on what you're grateful for already. And really be, enjoy it, okay, and then go into your day and release it to the Universe, and trust that the Universe will figure out how to manifest.

Hãy quyết định xem bạn muốn gì, hãy tin rằng bạn có thể có được nó, tin là bạn xứng đáng với những thứ đó và hãy tin rằng điều đó khả thi đối với bạn. Mỗi ngày, bạn hãy nhắm mắt lại trong vài phút và hình dung ra bạn đang có những thứ mình muốn và cảm nhận cảm giác khi bạn có được chúng. Quay về với hiện thực, tập trung vào những gì mà bạn đang trân trọng, biết ơn. Hãy thật sự tận hưởng chúng. Và sau đó hãy đưa chúng vào Vũ trụ, và tin tưởng rằng Vũ trụ sẽ biết cách mang chúng đến cho bạn.


THE SECRET TO MONEY

BÍ MẬT TRONG TÀI CHÍNH

 

You know, the Secret was definitely a real transformation for me, because I grew up in a family where my dad was very negative, thought that rich people were people that had ripped everyone off, thought that anyone that had money must have deceived somebody. So I grew up with a lot of beliefs about money that if you had it, it made you bad, you know, only evil people have money and you know, money doesn't grow on trees. That was a big one. "Who do you think I am, Rockefeller?" That was one of his favourite phrases. So I grew up truly believing that life was difficult, that it was hard, you had to struggle. And it was only when I met W. Clement Stone, that I literally began to shift my life.

Khám phá ra được Bí mật thật sự là một bước ngoặc trong đời tôi, bởi vì tôi lớn lên trong một gia đình mà cha tôi luôn có những suy nghĩ tiêu cực về những người giàu là những người đi cướp của người khác và những kẻ giàu có là những kẻ chuyên lừa gạt. Tôi đã lớn lên với niềm tin về đồng tiền, rằng nếu bạn có tiền, bạn là người xấu, chỉ có người xấu mới có tiền và tiền thì không mọc trên cây. Đó là một niềm tin mạnh mẽ. "Mày nghĩ tao là tỉ phú Rockefeller hả?" Đó là câu cha tôi hay dùng. Vì vậy tôi lớn lên, luôn tin tưởng rằng cuộc đời thật khốn khó, và luôn phải tranh đấu không ngơi nghỉ. Và chỉ khi tôi gặp được tác giả, doanh nhân, nhà từ thiện W. Clement Stone (1902-2002) thì cuộc đời tôi mới bắt đầu thay đổi.


Whatever the mind of man can conceive, it can achieve. - W. Clement Stone (1902-2002)

Những gì con người tưởng tượng ra và tin mình làm được thì điều đó có thể thực hiện được. - W. Clement Stone (1902-2002)


When I was working with Stone he said, "I want you to set a goal that's so big that if you achieved it, it would blow your mind. And you would know it's only because of what I've taught you that you would have achieved this goal." Well, at the time I was making about eight thousand dollars a year and for some reason I wanted something that was really measurable, so I said, "I want to make a hundred thousand dollars in a year." I had no idea how I could do that. I saw no strategy, no possibility but I just said, "I'm going to declare that, I'm going to believe it, I'm going to act as if it's true, and release it." And so I did that. And one of the things he taught me was every day to close your eyes and visualize the goals as if it's already achieved. And I had actually made a hundred thousand dollar bill that I'd put on the ceiling. So the first thing I'd see when I woke up... I'd look up and there it was and it would remind me that this was my intention. And then I would close my eyes and visualize having this hundred thousand dollar a year lifestyle. And interestingly enough, nothing major happened for about thirty days. You know, I didn't have any great breakthrough ideas, no-one was offering me more money. And all of a sudden I was in the shower, it was about four weeks into it, and I had a hundred thousand dollar idea. It just came right into my head. I had a book I had written, and I said if I can sell four hundred thousand copies of my book at a quarter each, that'd be a hundred thousand dollars. Now, the book was there, but I'd never had this thought. And one of the secret that I think is that "When you have inspired thought you have to trust it and you have to act on it."

Khi tôi làm việc với Stone, ông ta nói: "tôi muốn cậu đặt ra một mục tiêu thật to lớn, lớn đến mức nếu cậu đạt được nó, cậu sẽ xóa bỏ niềm tin cũ của mình. Và anh chỉ cần biết rằng tôi nghĩ anh sẽ làm được như thế." Vào lúc đó, tôi kiếm được khoảng 8 ngàn đô một năm và vì một lý do nào đó, tôi muốn một thứ gì đó có giá trị hơn nên tôi nói, "Tôi muốn kiếm được 100 ngàn đô la một năm." Tôi không biết mình sẽ làm điều đó như thế nào, không có chiến lược, kế hoạch khả thi gì cả, tôi chỉ nói: "Tôi tuyên bố rằng tôi sẽ đặt niềm tin vào điều này, tôi sẽ hành động như thể điều này là có thật và sẽ thực hiện nó." Và tôi đã làm như vậy. Và một trong những điều mà ông ta đã dạy tôi là mỗi ngày tôi phải nhắm mắt lại và hình dung ra những mục tiêu như thể tôi đã có được nó và tôi thậm chí làm một tờ tiền 100.000 đô la và dán nó lên trần nhà để thứ đầu tiên tôi thấy khi tôi thức dậy tôi nhìn lên và thấy nó và nó sẽ nhắc tôi nhớ về dự định của tôi. Và sau đó tôi nhắm mắt lại và hình dung việc mình có được 100 ngàn đô la cuộc sống lúc đó như thế nào. Và thật thú vị là chẳng có gì đáng kể xảy ra trong khoảng 30 ngày. Tôi chẳng có một ý tưởng đột phá nào hết, cũng chẳng ai cho tôi thêm tiền. bỗng một hôm, khi tôi đang trong phòng tắm, đã 4 tuần trôi qua từ khi tôi đặt ra mục tiêu tôi nảy ra một ý tưởng trị giá hàng trăm ngàn đô la. Nó tự nhiên nảy ra trong đầu tôi. Tôi đã từng viết chung một quyển sách, và nếu tôi bán được 400.000 bản của quyển sách đó và nhận được ¼ trong số đó, thì tôi sẽ có 100 ngàn đô la. Tôi đã có quyển sách, vậy mà tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Và một trong những điều bí ẩn tôi nghĩ thế là: "Mỗi khi bạn nảy sinh một ý tưởng sáng tạo, hãy tin vào nó và hành động."


I didn't know how to do that, I didn't know how I was going to sell four hundred thousand copies, we'd never done that. And then I saw the National Enquirer at the supermarket. I had seen that millions of times, and it was just background. And all of a sudden it jumped out at me as foreground. And I thought, "Wow, if readers knew about my book, certainly four hundred thousand people would go out and buy it.' And about six weeks later I gave a talk at Hunter College in New York to six hundred teachers, and this lady comes up at the end and she says, - "That was a great talk, I want to interview you. Let me give you my card." And I said, "Who do you write for?" "I'm a freelancer, but I sell most of my stuff to the National Enquirer." You know, and I had this little theme from the Twilight Zone went off in my head. "Dern-ner ner ner..." Like, whoah, this stuff's really working. So that article came out and our book sales started to take off. But the point I want to make is that I was attracting into my life all these different events including this person. And to make a long story short, I did not make a hundred thousand dollars that year. We made ninety-two thousand three hundred and twenty-seven dollars. But you think we were like depressed and going, "This doesn't work"? No, we were going, "Whoa, this is amazing!" And so my wife said to me "Wow, if it works for a hundred thousand, do you think it'd work for a million?". And I said, "I don't know, I think so. Let's try it." And my publisher actually wrote me a check, it was a royalty check, for our first Chicken Soup for the Soul book. He actually put a smiley face in the signature cause it was the first million dollar check he'd ever written. And so I know from my own experience, because I wanted to test it, does this Secret really work? And we put it to the test. It absolutely worked. And now I live my life from that, every single day.

Lúc đó tôi không biết mình cần phải làm gì, tôi không biết cách nào để bán được 400 ngàn quyển sách tôi chưa bao giờ làm việc này. Và rồi tôi nhìn thấy tờ báo National Enquirer ở siêu thị. Tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần lắm rồi, và tôi cũng chẳng để ý lắm. Và rồi đột nhiên, nó trở thành tâm điểm cho sự chú ý của tôi. Và tôi nghĩ rằng: Chà, nếu độc giả biết về cuốn sách của tôi, đương nhiên 400 ngàn người sẽ mua nó". Khoảng 6 tuần sau, tôi có một buổi diễn thuyết ở Đại học Hunter ở New York với 600 giáo viên. Vào cuối buổi, một quý cô đến cạnh tôi và nói: Buổi diễn thuyết thật tuyệt, tôi muốn phỏng vấn ông. Đây là danh thiếp của tôi." Và tôi hỏi: "cô viết cho báo nào?" "Tôi là 1 phóng viên tự do, nhưng tôi bán hầu hết bài viết của mình cho tờ national Enquirer." Lúc đó tôi có cảm giác mình đang nghe được bài hát trong phim Vùng Chạng Vạng, nó cứ vang lên trong đầu tôi. Như thể là, chà, thật sự có kết quả rồi. và bài báo ra đời và sự nghiệp bán sách của tôi bắt đầu phát triển. Nhưng có một điểm tôi muốn nhấn mạnh là tôi hấp dẫn chúng tới cuộc sống: tất cả những hoàn cảnh, bao gồm cả cô phóng viên ấy, cuối cùng đã không kiếm được 100 ngàn đô la năm đó. Chúng tôi kiếm được 92 ngàn và 327 đô la. Bạn nghĩ là chúng tôi sẽ thất vọng: "Việc này rốt cuộc chẳng có tác dụng gì." Không, chúng tôi nói rằng: "chà thật tuyệt vời!" và vợ tôi nói với tôi rằng "Chà nếu có thể kiếm được 100 ngàn bằng cách này, anh có nghĩ là ta có thể kiếm được 1 triệu không? Tôi trả lời: "Anh không biết, anh nghĩ ta có thể, hãy thử xem." Và nhà xuất bản của tôi đã viết cho tôi một phiếu thanh toán, đó là tiền bản quyền cho quyển sách "hạt giống tâm hồn" đầu tiên. Anh ta cũng đã vẽ một khuôn mặt cười lên đó, bởi vì đó là thẻ thanh toán trị giá 1 triệu đô la đầu tiên mà anh ta viết. Theo kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng tôi muốn kiểm tra xem rằng Bí mật có thật sự tồn tại không? Nên tôi đã thử. Nó thật sự có thật và bây giờ, tôi sống với điều đó mỗi ngày.


Well, I can just imagine what a lot of people that are watching this are thinking. And that is, how can I attract more money into my life? How can I get more of the green stuff? How can I get more of wealth and prosperity? How can I, when I love my job, deal with the credit card debt that I have and the realization that maybe there's a ceiling on the money that can come in, "cause it's coming to me through my job? How can I bring in more? Intend it! This goes back to one of the things we've been talking about throughout the whole Secret. Your job is to declare what you would like to have from the catalogue of the universe. Well, if cash is one of them, say how much you would like to have. I would like to have twenty-five thousand dollars, unexpected income, within the next thirty days, or whatever it happens to be. It should be believable for you.

Tôi biết nhiều người sẽ nghĩ khi xem đoạn phim này. Đó là: "Làm sao tôi thu hút nhiều tiền vào cuộc sống của mình? Làm sao tôi có được nhiều tiền hơn. Làm sao tôi có thêm sự giàu sang và thành công? Làm sao tôi trả được hết nợ thẻ tín dụng dù tôi rất yêu công việc của mình? Làm gì khi tôi bị giới hạn về thu nhập có được thông qua việc làm? Làm sao tôi kiếm được nhiều hơn? Dự định trước đã! Điều này dẫn đến một vấn đề mà chúng ta đã thảo luận về điều Bí mật. Việc của bạn là phải tuyên bố những gì mà bạn mong muốn catalogue "Vũ Trụ". Nếu tiền là một trong những thứ đó, hãy nói rõ bạn muốn bao nhiêu. Con số mà bạn muốn, 25 ngàn đô la thu nhập bất ngờ trong vòng 30 ngày tới hoặc bất cứ điều gì và bạn phải tin vào điều đó.


Most people have a goal of getting out of debt. That'll keep you in debt forever. Whatever you're thinking about you will attract. You say, but it's get out of debt. I don't care if it's get out or get in, if you're thinking debt you're attracting debt. Set up an automatic debt repayment program and then start to focus on prosperity.

Hầu hết người ta có mục tiêu là thoát khỏi nợ nần. Điều đó chỉ càng làm bạn vướng nợ mà thôi. Bất cứ điều gì mà bạn suy nghĩ đến, bạn sẽ hấp dẫn chúng đến. bạn nói rằng "nhưng tôi đang muốn thoát nợ mà!" Tôi không quan tâm là bạn muốn nợ hay muốn thoát nợ. Nếu bạn đang nghĩ đến nợ, thì bạn đang hấp dẫn nợ đến bạn. hãy lập một kế hoạch trả nợ và hãy tập trung vào sự giàu có.

Bình luận

Tiểu Quyên - 19/08/2011 17:58
   

Đây quả thật là điều kì diệu. Cảm ơn bạn, người đã chia sẻ bí mật này.

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.