Việc giết hại 10 nhân viên cứu trợ khủng khiếp nhưng không phải hiếm thấy.

This is the VOA Special English Development Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Humanitarian aid groups have p...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.