#1312 UK Vs US Spelling, Snug As A Bug In A Rug, Bank Robbery, Applicious

If you think there are spelling mistakes in todays show ... its probably because Im using the NZ spelling ;) Snug as a Bug in a Rug http://wordworld.com/e...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.