#1360 The Daily English Show New Zealand Summer Tour 2011

WATCH TOUR HERE: http://www.youtube.com/playlist?p=77D6D10A772D1B6B Update: 25 February 2011 The Daily English Show Summer Tour 2011 series was due to start ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.