#1352 Laura từ Anh, ly rượu lớn nhất thế giới, Mount Ruapehu NZ

Todays guest is Laura Hanlon. Thanks to: http://www.mtruapehu.com/ http://twitter.com/tdes http://twitter.com/studiotdes English script: http://thedailyengl...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.