#1364 Từ Taputaputa Bay đến Opononi: Māori Place Names, Spirits, Sand Dunes And Tā Moko

Day 3: Taputaputa Bay To Opononi On day 3 we visited Cape Reinga and Te Paki sand dunes, then drove to the Hokianga and met some local guides. The Daily Engl...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.