#1367 Từ Raglan đến Otorohanga: Wahine Moe Boat Launch, Surfing Lesson In Raglan

On day 6 we went to another boat launching ceremony, hung out in a town called Raglan and took a surfing lesson. The Daily English Show NZ Summer Tour 2011 h...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.