#597 How was your 2007?

The highlights of my year were visiting Taipei and Canada - especially Nelson and Wolfville. How about you? Thank you to Jamie who filmed half of this. And t...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.