#606 SYNX, Niseko Weiss, Planet Crash at Tokyo Disneyland

Thanks to Amy for doing the conversation :) Amys from Australia and works at Saison Club. We filmed it with no script. I just asked her some typical questio...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.