#614 Study English With Corey Delaney, Hone Tuwhare RIP

Talking about some vocab/phrases from this video: http://www.youtube.com/watch?v=X2EDtxEumFI Transcript for that video here: http://thedailyenglishshow.blogs...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.