#618 Alistair từ Anh, người chết thức dậy.

Todays guest is Alistair. Hes from England (somewhere near London) and is now on the JET program. Are you considering applying for the JET program? You mig...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.