#640 Night Of The Living Dead 남대문

Watch the whole movie here: http://youtube.com/watch?v=XhgVHTVi_h4 Its so sad about Namdaemun. There are lots of videos of it burning on YouTube, like this:...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.