#635 Germanic Languages, CrackBerries

I recommend this video: http://www.youtube.com/watch?v=AkJf0md1kG8 English Script (click here for all the links): http://thedailyenglishshow.blogspot.com/200...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.