7 cụm từ tiếng Anh phổ biến liên quan đến tiền bạc

Learn some very common English expressions about money -- especially how to talk about having it and not having it! You can test your ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.