Một số từ lóng viết tắt trong tiếng Anh

To understand the slang people use in text messaging and chat in this English lesson!

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.