9 từ đồng âm dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh

Homophones are words that sound the same, but mean different things. There are a lot of these in English, and they can be very confusion...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.