5 lỗi thường gặp khi nói về thực phẩm

Correct your English with 5 tips about common mistakes people make when talking about food.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.