Phân biệt To, Two và Too

To, Two, Too -- do you know the difference between them? In this lesson I explain when to use each of these homonyms. They sound the ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.