Phân biệt Here và Hear

In this lesson I explain the difference between the homonyms here and hear. They sound the same, but have completely different meanings!

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.