Phân biệt WISH và HOPE

This English lesson covers WISH and HOPE, and how and when to use these words. Dont forget to test your knowledge with the free quiz ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.